Przegląd Prawa Rolnego jest zarejestrowanym w 2007 r. (ISSN 1897 - 7626) czasopismem (półrocznikiem) z zakresu prawa rolnego. Zostało ono tak pomyślane, by dostarczyć Czytelnikowi wiedzy z różnych dziedzin tej dyscypliny. Powinno służyć nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspierać proces stanowienia prawa, ale także wspomagać administrację rolnictwa w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Dlatego są i będą w przyszłości zamieszczane w Przeglądzie prace z zakresu teorii prawa rolnego, ale również studia i materiały z badań, nowości wspólnotowego prawa rolnego, opracowania z zakresu międzynarodowego prawa rolnictwa, a także prace dotyczące praktyki. Każdy numer będzie zawierał również przegląd orzecznictwa oraz przegląd piśmiennictwa, w tym przegląd czasopism zagranicznych.

Logo czasopisma umieszczone na okładce wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa, także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. Łączy ono element lokalny z elementem globalnym w rozwoju tej dziedziny. W Przeglądzie są i będą publikowane opracowania przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw-członków UE w zakresie wdrażania wspólnotowego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w Przeglądzie publikacji, do wszystkich artykułów zostały dołączone streszczenia w języku angielskim, a od numeru 2 z 2007 r. - również w języku włoskim.

Czasopismo uzyskało 6 punktów w 2010 roku, w 2011 - 5 punktów, a w ostatniej ocenie: 8 punktów.

Komitet Redakcyjny:

Komitet Naukowy

oraz

 

Recenzenci rocznika 2011

Recenzenci rocznika 2012

Recenzenci rocznika 2013

Recenzenci rocznika 2014

Recenzenci rocznika 2015

Recenzenci rocznika 2016


Recenzenci rocznika 2017


Recenzenci rocznika 2018

 • Laura Marín Cáceres
 • José María Cazorla
 • Eloisa Cristiani
 • Ángel Martinez Gutíerrez
 • Beata Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Małgorzata Korzycka
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Nancy Malanos
 • Trinidad Vásquez Ruano
 • Arturo Garcia Sanz
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Paweł Wojciechowski
 • Andrzej Zieliński