Prezentacja

Przegląd Prawa Rolnego jest zarejestrowanym w 2007 r. (ISSN 1897 - 7626) czasopismem (półrocznikiem) z zakresu prawa rolnego. Zostało ono tak pomyślane, by dostarczyć Czytelnikowi wiedzy z różnych dziedzin tej dyscypliny. Powinno służyć nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspierać proces stanowienia prawa, ale także wspomagać administrację rolnictwa w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Dlatego są i będą w przyszłości zamieszczane w Przeglądzie prace z zakresu teorii prawa rolnego, ale również studia i materiały z badań, nowości wspólnotowego prawa rolnego, opracowania z zakresu międzynarodowego prawa rolnictwa, a także prace dotyczące praktyki. Każdy numer będzie zawierał również przegląd orzecznictwa oraz przegląd piśmiennictwa, w tym przegląd czasopism zagranicznych.

Logo czasopisma umieszczone na okładce wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa, także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. Łączy ono element lokalny z elementem globalnym w rozwoju tej dziedziny. W Przeglądzie są i będą publikowane opracowania przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw-członków UE w zakresie wdrażania wspólnotowego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w Przeglądzie publikacji, do wszystkich artykułów zostały dołączone streszczenia w języku angielskim, a od numeru 2 z 2007 r. - również w języku włoskim.

Czasopismo uzyskało 6 punktów w 2010 roku, w 2011 - 5 punktów, a w ostatniej ocenie: 8 punktów.

Komitet Redakcyjny:

 • Roman Budzinowski - redaktor naczelny
 • Elżbieta Kremer - redaktor tematyczny
 • Aneta Suchoń, Łukasz Sokołowski - sekretarze redakcji

Komitet Naukowy

 • Paweł Czechowski
 • Aleksander Lichorowicz
 • Aleksander Oleszko
 • Stanisław Prutis

oraz

 • Francesco Adornato (Università di Macerata, Włochy)
 • Ferdinando Albisinni (Università della Tuscia, Włochy)
 • Anna Bandlerová (Slovenská Pol’nohospodárska Univerzita v Nitre, Słowacja)
 • Daniel Gadbin (Université de Rennes 1, Francja)
 • Alberto Germanò (IDAIC, Firenze, Włochy)
 • Giuseppe Giuffrida (Università di Messina, Włochy)
 • Ángel Martínez Gutiérrez (Universidad de Jaén, Hiszpania)
 • José Martínez (Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy)
 • Norbert Olszak (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francja)
 • Trinidad Vázquez Ruano (Universidad de Jaén, Hiszpania)

 

Recenzenci rocznika 2011

 • Beata Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Małgorzata Korzycka-Iwanow
 • Teresa Kurowska
 • Krystyna Stefańska
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2012

 • Luis Javier Gutierrez Jerez
 • Beata Jeżyńska
 • Zdzisław  Niedbała
 • Marcin Orlicki
 • Walenty  Poczta
 • Zygmunt Truszkiewicz
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2013

 • Paweł Czechowski
 • Josè Ramòn Sànchez Jaraba
 • Beata Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Aurelia Nowicka
 • Tadeusz Smyczyński
 • Aneta Suchoń
 • Stanisław Stachowiak
 • Agnieszka Szymecka-Wesołowska
 • Josè Martínez
 • Elżbieta Tomkiewcz
 • Zygmunt Truszkiewicz
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2014

 • Francesco Adornato
 • Beata Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Piotr  Kardas
 • Teresa Kurowska
 • Pamela Latanzi
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Àngel Martínez Gutiérrez
 • Johanna Monien
 • Jan Schürmann
 • Andrzej J. Szwarc
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Ilaria Trapè
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2015

 • Maria Hernando Rydings
 • Beta Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Jesús María Martín Serrano
 • Angel Martínez Gutíerrez
 • Aneta Suchoń
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Lourdes de la Torre Martínez
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2016

 • Mariagrazia Alabrese
 • Paweł Gała
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Beata Jerzyńska
 • Izabela Lipińska
 • José Martinez
 • Aneta Suchoń
 • B. Wierzbowski
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Ewa Tuora-Schwierskott
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2017

 • Juan Ignacio Peinado Gracia
 • Beata Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Izabela Lipińska
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Trinidad Vasquez Ruano
 • Jan Schürmann
 • Giuliana Strambi
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Ilaria Trapè
 • Merle Welk
 • Błażej Wierzbowski
 • Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2018

 • Laura Marín Cáceres
 • José María Cazorla
 • Eloisa Cristiani
 • Ángel Martinez Gutíerrez
 • Beata Jeżyńska
 • Alina Jurcewicz
 • Małgorzata Korzycka
 • Dorota Łobos-Kotowska
 • Nancy Malanos
 • Trinidad Vásquez Ruano
 • Arturo Garcia Sanz
 • Elżbieta Tomkiewicz
 • Paweł Wojciechowski
 • Andrzej Zieliński
 
   


Następna Strona: Informacje dla autorów