Bieżący Numer

Spis Treści:

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

ROMAN BUDZINOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Contemporary challenges of agricultural law: among globalisation, regionalisation and locality (introductory considerations)

Studia i materiały z badań

DOROTA ŁOBOS-KOTOWSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Nabywanie udziałów i akcji przez cudzoziemców w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych

JUSTYNA GOŹDZIEWICZ-BIECHOŃSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Przeciwdziałanie degradacji ziemi i gleby jako globalne wyzwanie dla prawa

ANETA SUCHOŃ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Spółdzielnie wobec wyzwań współczesnego rolnictwa w Polsce

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym – wybrane aspekty prawne

IZABELA LIPIŃSKA (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Wpływ rozporządzenia UE nr 2017/2393 na prawną organizację rynku mleka i przetworów mlecznych

PAWEŁ WOJCIECHOWSKI (Uniwersytet Warszawski)
Informacja o braku zawartości określonych substancji w żywności w regulacjach prawa żywnościowego

ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Nowa żywność a współczesne wyzwania żywnościowe – wybrane aspekty prawne

Prawo rolne za granicą

ELOISA CRISTIANI (Sant’Anna, Wyższa Szkoła Uniwersytecka w Pizie, Włochy)
Modelli di agricoltura “sostenibile” con particolare attenzione al settore vitivinicolo

JESÚS MARÍA MARTÍN SERRANO (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania)
El Regolamento (UE) 1215/2012. Marco jurídico comunitario para la resolución de conflictos de competencia y la libre circulación de decisiones en el àmbito de la exportación de productos agroalimentarios

JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ JARABA (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania)
Problemas de coexistencia entre Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas: El caso “Aceite de Jaén”

ALESSIA BUGGEA (Uniwersytet w Jaén, Hiszpania)
La interferencia entre marcas e indicaciones geográficas en el ámbito vitivinícola

GIULIANA STRAMBI (Sekcja Prawa Rolnego Międzynarodowego i Porównawczego Instytutu Międzynarodowych Studiów Prawniczych, Florencja, Włochy)
Il recupero delle terre incolte e abbandonate. La “nuova stagione” legislativa italiana fra obiettivi ambientali e promozione dell’accesso alla terra da parte dei giovani

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty recenzyjne
Alberto Germanò, L’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato: la storia, Editoriale Scientifica Napoli 2017 (rec. ROMAN BUDZINOWSKI)

Przegląd czasopism zagranicznych

„Agrar- und Umweltrecht” (opr. ŁUKASZ MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI)
„Revista de Derecho Agrario y Alimentario” (opr. KRZYSZTOF ROZANSKI)
„Revue de Droit Rural” (opr. ZOFIA FRĄCKOWIAK )
“Rivista Agroalimentare” (opr. ELIZA JACHNIK)
„Rivista di Diritto Agrario“ (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ)

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2017 r., III CZP 114/16, (MICHAŁ ZIEMIAK)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Jubileusz Profesor Teresy Kurowskiej połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego”

V. BIBLIOGRAFIA
Polska bibliografia prawnorolna za rok 2017 (opr. PAWEŁ GAŁA, KATARZYNA CZERWIŃSKA-KORAL)

 
   

Poprzednia Strona: Arkusz recenzji
Następna Strona: 2018