Wymogi edytorskie

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami. Przypominamy, że odpowiednie przygotowanie tekstu, tzn. przesłanie wszystkich wymaganych załączników oraz odpowiednie opracowanie tekstu pod względem edytorskim, jest warunkiem skierowania artykułu do procesu recenzyjnego.

  1. teksty powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar 14, odstępy między wierszami 1,5, natomiast przypisy dolne - 10, odstępy  - 1,0 wiersza;
  2. pierwszy wydruk kierowany jest do korekty autorskiej. Autor powinien przeprowadzić korektę w terminie 1 tygodnia. Po upływie tego terminu tekst jest kierowany do publikacji wyłącznie z korektą redakcyjną;
  3. w tekstach publikowanych w Przeglądzie stosowane są tylko przypisy dolne (na dole poszczególnych stron). Pod tekstem artykułu należy dołączyć zestawienie powołanej literatury;
  4. prosimy o stosowanie przyjętego przez Przegląd zapisu przypisów oraz bibliografii, których przykładowe zestawione znajduje się poniżej.

Wzór bibliografii

Przykładowy zapis przypisów

 
   

Poprzednia Strona: Wymogi dotyczące publikacji
Następna Strona: Zapora "ghostwriting"