Zapora "ghostwriting"

  • Redakcja   wymaga od autorów przestrzegania zasad rzetelności naukowej;
  • W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”  Redakcja     zobowiązuje autorów do ujawnienia wkładu innych osób w powstanie publikacji.   Na autorze ciąży także obowiązek    przesłania    informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów finansujących badania autora;
  • ghostwriting” i „guest authorship”   ” są przykładem nierzetelności naukowej.  Wszelkie  ujawnione przypadki naruszenia prawa autorskiego  lub zasad etyki i rzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z poinformowaniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itd.).
 
   

Poprzednia Strona: Wymogi edytorskie
Następna Strona: Zasady etyki